Ga naar de inhoud

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit ouders en/of verzorgers die gebruik maken van ons kindercentrum. Ze vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die bij Zus & Zo worden opgevangen.

 

Het doel van de oudercommissie is om in samenwerking met onze organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren. Daarnaast kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders. Dankzij het medezeggenschapsrecht (adviesrecht) van de oudercommissie dat is vastgelegd in de wet kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang.

 

Iedere ouder die een kind bij Zus & Zo heeft kan in de oudercommissie. Bij de samenstelling van de oudercommissie wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen. De oudercommissie vergadert vijf keer per jaar.

Samenstelling oudercommissie

Nikita Veenstra (BSO)
Marije Panjer (KDV)
Lilian van Loon (KDV)
Laura Lohr (BSO)
Petra Jongman (KDV)
Iris van Rijen (KDV)
Caren Kikkert (BSO)
Mayon Bakker (KDV)

 

De notulen van de oudercommissie zijn in te zien op het besloten gedeelte van de website.

 

Mocht u interesse hebben om plaats te nemen in de oudercommissie dan kunt u een mail sturen naar kdvzusenzo@gmail.com